Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Ordförande

Göran Persson
070-311 74 77
gpersson@telia.com

 

Sekreterare

Lennart Kegert
070 664 50 60
lennart@kegert.com

Ledamot
Joel Sandström
 

Ledamot
Mattias Claesson
070 512 99 63
mattias-claesson@telia.com

  

 

                        

Vice ordförande
Per Wallin
070 632 03 38
wallin.udden@gmail.com

 

 

Ledamot
Sven-Erik Karlsson
0471 -503 67
svek@swipnet.seLedamot
Stefan Svensson
070-665 05 90
stefan51@outlook.com

 

 

 

 

 

Suppleant
Linda Fransson

 

Suppleant
Yvonne Nyström

 

 
 

REVISORER

Mats Fransson          0477-630 24 mats.fransson@lrfkonsult.se                          

Torbjörn Carlsnäs      0470-74 90 99 tcarlsnas@deloitte.se

VALBEREDNING

Vakant

Christer Fransson    070-839 34 89       franssonsbil@telia.com

                                           

STYRELSENS UPPGIFTER

  • att tillse att för klubben bindande regler iakttas

  • att förbereda årsmöten

  • att verkställa av årsmötet fattade beslut

  • att planera, leda och fördela arbetet inom klubben

  • att ansvara för utarbetande av klubbens verksamhetsplan

  • att ansvara för och förvalta klubbens medel

 
Senast publicerad: 230320 | Powered by SiteSmart