Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

2017-12-14
Damkommittén

2017-12-13
Klubblotteriet

2017-12-06
Luciagolf den 9/12

2017-11-21
Björketorpsbladet 2017

2017-11-09
Klubblotteriet

 

Ordförande

Göran Persson
070-311 74 77
gpersson@telia.com

Vice ordförande

Lennart Kegert
070 664 50 60
lennart.kegert@spray.se

Ledamot

Åke Lindahl

070-273 27 73

akelindahl@telia.com

Ledamot

Mattias Claesson

070-512 99 63  

mattias-claesson@telia.com

                        

 

Sekreterare

Yvonne Bern

076-765 10 33

yvonnebern@hotmail.com

Ledamot

Per Wallin

070-632 03 38

wallin.udden@gmail.com

 

Ledamot

Clas-Göran Nilsson

070-564 6237

cgn6763@gmail.com

Suppleant

Stefan Svensson

070-665 05 90

stefan51@outlook.com

Suppleant

Sven-Erik Karlsson

0471-50367

svek@swipnet.se

Suppleant

Stefan Johansson

070-548 19 98

0471-205 56

jaclife@me.com

Suppleant

Micaela Gustafson

073-543 44 48

micaela.gustafson@gmail.com

 

REVISORER

Mats Fransson          0477-630 24 mats.fransson@lrfkonsult.se                          

Torbjörn Carlsnäs      0470-74 90 99 tcarlsnas@deloitte.se

VALBEREDNING

Bo Oscarsson          072-968 76 95          booscarsson.bo@gmail.com      

Christer Fransson    070-839 34 89       franssonsbil@telia.com

                                           

STYRELSENS UPPGIFTER

  • att tillse att för klubben bindande regler iakttas

  • att förbereda årsmöten

  • att verkställa av årsmötet fattade beslut

  • att planera, leda och fördela arbetet inom klubben

  • att ansvara för utarbetande av klubbens verksamhetsplan

  • att ansvara för och förvalta klubbens medel

 
Senast publicerad: 171214 | Powered by SiteSmart