Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

2018-05-16
Klubblotteriet

2018-05-02
Seniorgolfen startar 08:30

2018-05-02
Juniorträning

2018-04-25
Klubblotteriet ...

2018-04-19
Restaurangen öppnar

 

Miljöpolicy

Emmaboda GK ska:

  • Arbeta för att bli en del av ett miljövänligt samhälle och vara öppen mot alla intressenter vad gäller miljöengagemang.

  • Sträva efter att uppnå ständiga förbättringar i sin miljöpåverkan genom val av produkter, material och arbetsmetoder.

  • Främja biologisk mångfald samt utveckla nya golfbanebiotoper där värdefulla arter har chans att utvecklas och överleva.

  • Upprätta och ajourhålla en naturvårdsplan.

  • Följa lagar och förordningar och när ekonomiska förutsättningar finns ha en bättre miljöpåverkan än vad som föreskrivs.

  • Se till att medlemmar får miljöinformation om banan samt verka för att personalen är välutbildad och miljömedveten.

  • Ha genomarbetade strategier om olyckshändelser skulle inträffa inom miljöområdet.

  • Använda leverantörer som är miljömedvetna och kan leverera ur miljösynpunkt godtagbara varor och tjänster.

  • Följa upp miljöarbetets resultat och redovisa detta öppet.

 
Senast publicerad: 180521 | Powered by SiteSmart