Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

2018-06-17
Demodag 20/6

2018-06-12
Klubblotteriet

2018-06-11
Grattis Niklas

2018-06-08
Skolavslutning

2018-05-16
Klubblotteriet

 

Miljöpolicy

Emmaboda GK ska:

  • Arbeta för att bli en del av ett miljövänligt samhälle och vara öppen mot alla intressenter vad gäller miljöengagemang.

  • Sträva efter att uppnå ständiga förbättringar i sin miljöpåverkan genom val av produkter, material och arbetsmetoder.

  • Främja biologisk mångfald samt utveckla nya golfbanebiotoper där värdefulla arter har chans att utvecklas och överleva.

  • Upprätta och ajourhålla en naturvårdsplan.

  • Följa lagar och förordningar och när ekonomiska förutsättningar finns ha en bättre miljöpåverkan än vad som föreskrivs.

  • Se till att medlemmar får miljöinformation om banan samt verka för att personalen är välutbildad och miljömedveten.

  • Ha genomarbetade strategier om olyckshändelser skulle inträffa inom miljöområdet.

  • Använda leverantörer som är miljömedvetna och kan leverera ur miljösynpunkt godtagbara varor och tjänster.

  • Följa upp miljöarbetets resultat och redovisa detta öppet.

 
Senast publicerad: 180716 | Powered by SiteSmart