Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Ekars ålder och naturvärden

Grova ekar är ofta mycket gamla men friväxande ekar på god mark kan växa väldigt fort. Det är t.ex. inte ovanligt att en ek med en brösthöjdsdiameter på 30 - 40 cm bara är 50 år. Ofta över- skattas ekarnas ålder. En friväxande ek som är grövre än en meter i diameter brukar ha en årlig tillväxt av omkretsen på 1 - 1,5 cm. Under mycket goda förhållanden kan denna t.o.m. överstiga 2 cm.

Björketorpsekarna har vuxit upp under mycket goda förhållanden på en näringsrik mark och de allra grövsta ekarnas ålder kan därför uppskattas till ca 300 år men "enmeters"-ekarnas ålder torde ligga kring 200 - 250 år.

Ekarna utgör livsrum för ett mycket stort antal arter - svampar, insekter, lavar och mossor - samtidigt som de är viktiga för den högre faunan t.ex. hålbyggare och ekarnas ollon utgör ett eftertraktat vinterfoder för rådjur och vildsvin.

Runt Kyrkviken i Vissefjärda finns rikligt med grov ek. Detta gör att arter som är beroende av grov ek har sitt livsutrymme säkerställt och kan utvecklas. Eken är alltså en nyckelart för höga naturvärden och man brukar säga att den öppnar miljöer för ett stort antal arter.

Många arter utnyttjar eken, t.ex. förekommer ett stort antal fjärilsarter som kalasar på ekbladen och under vissa år blir det massförökning av frostfjärilar och ekvecklare. Ekarna har dock anpassat sig genom årtusendena till detta förhållande och har anlagt s.k. sovande knoppar som utvecklas i stället för de blad som blivit uppätna. Massförekomsten av insekter ger i sin tur upphov till rika fågelkullar de år massförökningen förekommer.

EkbarkbockPå ollonen lever en vivel som använder dessa till äggkammare så det finns nästan en insektsart som är anpassad till alla delar av eken. Ett ytterligare exempel på detta är ekbarkbocken som lever i barken på döda smala grenar.

Håligheterna i ekarna utnyttjas av många arter. Här håller t.ex. bålgetingar till och håligheterna utnyttjas också av flera olika arter av fladdermöss. Kombinationen håligheter i träden och bevattning av golfbanans ytor utgör en gynnsam miljö för flera olika fladdermössarter. När gräsytorna bevattnas jagas insekter upp från gräsytan och utgör en riklig näringskälla för fladdermössen.

I gamla ekar ruttnar så småningom innandömet och en sågspånsliknande massa bildas, s.k. mulm. Mulmen utgör livsmiljö för den mycket sällsynta läderbaggen och några andra insektsarter.

 
Senast publicerad: 200927 | Powered by SiteSmart